Afrikaans-Albansk Oversættelse
Afrikaans-Arabisk Oversættelse
Afrikaans-Bulgarsk Oversættelse
Afrikaans-Dansk Oversættelse
Afrikaans-Engelsk Oversættelse
Afrikaans-Estisk Oversættelse
Afrikaans-Filippinsk Oversættelse
Afrikaans-Finsk Oversættelse
Afrikaans-Fransk Oversættelse
Afrikaans-Græsk Oversættelse
Afrikaans-Gælisk Oversættelse
Afrikaans-Hebræisk Oversættelse
Afrikaans-Hindi Oversættelse
Afrikaans-Hollandsk Oversættelse
Afrikaans-Hviderussisk Oversættelse
Afrikaans-Indonesisk Oversættelse
Afrikaans-Irsk Oversættelse
Afrikaans-Islandsk Oversættelse
Afrikaans-Italiensk Oversættelse
Afrikaans-Japansk Oversættelse
Afrikaans-Katalansk Oversættelse
Afrikaans-Kinesisk (forenkl) Oversættelse
Afrikaans-Kinesisk (trad.) Oversættelse
Afrikaans-Koreansk Oversættelse
Afrikaans-Kroatisk Oversættelse
Afrikaans-Lettisk Oversættelse
Afrikaans-Litauisk Oversættelse
Afrikaans-Makedonsk Oversættelse
Afrikaans-Malaysisk Oversættelse
Afrikaans-Maltesisk Oversættelse
Afrikaans-Norsk Oversættelse
Afrikaans-Persisk Oversættelse
Afrikaans-Polsk Oversættelse
Afrikaans-Portugisisk Oversættelse
Afrikaans-Rumænsk Oversættelse
Afrikaans-Russisk Oversættelse
Afrikaans-Serbisk Oversættelse
Afrikaans-Slovakisk Oversættelse
Afrikaans-Slovensk Oversættelse
Afrikaans-Spansk Oversættelse
Afrikaans-Svensk Oversættelse
Afrikaans-Swahili Oversættelse
Afrikaans-Thailandsk Oversættelse
Afrikaans-Tjekkisk Oversættelse
Afrikaans-Tyrkisk Oversættelse
Afrikaans-Tysk Oversættelse
Afrikaans-Ukrainsk Oversættelse
Afrikaans-Ungarsk Oversættelse
Afrikaans-Vietnamesisk Oversættelse
Afrikaans-Walisisk Oversættelse
Afrikaans-Yiddish Oversættelse

ImTranslator:
 Afrikaans-Engelsk
Sprog: 

Original tekst
Send Mail
close
auto sprog:
 
tilbage-oversættelse stav afkod translit
Your browser does not allow access to your computer's clipboard. Instead, please use Ctrl-C for Copy, Ctrl-X for Cut and Ctrl-V for Paste, or use Edit menu above the browser toolbar.

Oversættelse
PROMT
Google
Microsoft
om os :: tilbagemelding

Download Translator for Your Browser
Virtual Keyboard


Online Oversættelse: Afrikaans Oversættelse, Albansk Oversættelse, Arabisk Oversættelse, Bulgarsk Oversættelse, Dansk Oversættelse, Engelsk Oversættelse, Estisk Oversættelse, Filippinsk Oversættelse, Finsk Oversættelse, Fransk Oversættelse, Græsk Oversættelse, Gælisk Oversættelse, Hebræisk Oversættelse, Hindi Oversættelse, Hollandsk Oversættelse, Hviderussisk Oversættelse, Indonesisk Oversættelse, Irsk Oversættelse, Islandsk Oversættelse, Italiensk Oversættelse, Japansk Oversættelse, Katalansk Oversættelse, Kinesisk (forenkl) Oversættelse, Kinesisk (trad.) Oversættelse, Koreansk Oversættelse, Kroatisk Oversættelse, Lettisk Oversættelse, Litauisk Oversættelse, Makedonsk Oversættelse, Malaysisk Oversættelse, Maltesisk Oversættelse, Norsk Oversættelse, Persisk Oversættelse, Polsk Oversættelse, Portugisisk Oversættelse, Rumænsk Oversættelse, Russisk Oversættelse, Serbisk Oversættelse, Slovakisk Oversættelse, Slovensk Oversættelse, Spansk Oversættelse, Svensk Oversættelse, Swahili Oversættelse, Thailandsk Oversættelse, Tjekkisk Oversættelse, Tyrkisk Oversættelse, Tysk Oversættelse, Ukrainsk Oversættelse, Ungarsk Oversættelse, Vietnamesisk Oversættelse, Walisisk Oversættelse, Yiddish Oversættelse
© 2017 Smart Link Corporation Oversættelse drevet af Google ™, Microsoft ® and other translation engines     Terms of use     Privacy policy